<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus siirtolapuutarhan asemakaavan valmisteluaineiston sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävänä olosta 29.6.-15.8.2022]]><![CDATA[Kuulutus vesihuoltolaitoksen toiminta-alue-ehdotuksen kartat ovat nähtävänä 29.6.-15.8.2022]]><![CDATA[Johtavan rehtorin henkilöstöpäätös 22.6.2022 §8: Hepolan koulun luokanopettajan/ apulaisrehtorin tehtävät 1.8.2022-31.7.2023]]><![CDATA[Johtavan rehtorin henkilöstöpäätös 22.6.2022 §9: Siirto luokanopettajan virasta erityisluokanopettajan virkaan]]><![CDATA[Vt. yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 16.6.2022 §13: Oto -korvaus]]><![CDATA[Vt. yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 17.6.2022 §17: Mahlatie_teollisuusmuuntamon asennus]]><![CDATA[Vt. yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 27.6.2022 §23: Haukkari_vesihuoltotyö_kaivuulupa]]><![CDATA[Syväkankaan koulun rehtorin henkilöstöpäätös/opettajavalinnat 27.6.2022 §5/2022: Päätoiminen tuntiopettaja (valmistava opetus) ajalle 1.8.2022-31.7.2023]]><![CDATA[Vt. yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 27.6.2022 §18: Summer Shuttle 2022]]><![CDATA[Vt. yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 27.6.2022 §19: Suomi kukkii Hangosta Nuorgamiin]]><![CDATA[Vt. yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 27.6.2022 §20: Ruutinpolun yhteisötaideprojekti]]><![CDATA[Vt. yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 27.6.2022 §22: Kemi Run -juoksutapahtuma 2022]]><![CDATA[Vt. yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 27.6.2022 §21: Meripuiston palvelukodin pihalla vierailevien hevosten purku- ja lastauspaikka]]><![CDATA[Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta]]><![CDATA[Syväkankaan koulun rehtorin henkilöstöpäätös/opettajavalinnat 23.6.2022 §4/2022: Kotitalouden lehtorin viransijaisuus lv 22-23]]><![CDATA[Syväkankaan koulun rehtorin henkilöstöpäätös/opettajavalinnat 23.6.2022 §1, §2 ja §3/2022: Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus]]><![CDATA[Johtavan rehtorin henkilöstöpäätös 22.6.2022 §9: Perusopetuksen luokanopettajan viran n:o 2099 täyttäminen toistaiseksi 1.8.2022 alkaen]]><![CDATA[Johtavan rehtorin henkilöstöpäätös 22.6.2022 §8: Perusopetuksen luokanopettajan viran n:o 2011 täyttäminen toistaiseksi 1.8.2022 alkaen]]><![CDATA[Kemin lyseon lukion rehtorin henkilöstöpäätös/opettajavalinnat 21.6.2022 §1/2022: Lukion biologian ja maantieteen määräaikaisen tuntiopettajan toimen täyttäminen lukuvuodeksi 2022 -2023.]]><![CDATA[Työllisyyspäällikön päätös 21.6.2022 § 4: Kemi-lisä]]><![CDATA[Ilmoitus päätöskuulutuksesta Savaterra Oy]]><![CDATA[Kivikon koulun rehtorin henkilöstöpäätös 22.6.2022 § 4: Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023]]><![CDATA[Vapaa-aikapäällikön henkilöstöpäätös § 3: Kemin uimahallin uinninvalvoja/uimaopettaja]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta / Lapin ELY-keskuksen päätös koskien pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista osoitteessa Eteläntie 9, Kemi]]><![CDATA[Luokanopettajan viransijaisuus (2401), työavain 452886]]><![CDATA[Hepolan koulun rehtorin henkilöstöpäätös 21.06.2022 § 3: Koulunkäynnin ohjaajan määräaikainen toimi]]><![CDATA[Kemin lyseon lukion rehtorin henkilöstöpäätös/opettajavalinnat 21.6.2022 §1/2022: Lukion uskonnon ja psykologian määräaikaisen tuntiopettajan toimen täyttäminen lukuvuodeksi 2022 -2023.]]><![CDATA[Ilmoitus Sauvosaaren pistetalojen (korttelin 102 tonttien 6, 7 ja osa tontista 8) asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta 22.6.2022 lähtien]]><![CDATA[Kuulutus Karjalahden pohjoisosan asemakaavamuutoksen (Tervahalli / Biltema) hyväksymisestä]]><![CDATA[Johtavan rehtorin henkilöstöpäätös 20.6.2022 §7: Perusopetuksen kotitalouden lehtorin viran 1317 täyttäminen toistaiseksi 1.8.2022 alkaen]]>