Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://poytakirjat.kemi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://poytakirjat.kemi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 54 

Osallistava budjetointi 2022

 

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 5 

 

 

 

 

Valmistelu Valmistelu: hallinto- ja kehitysjohtaja Jukka Vilén 4.1.2022

 

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin määrätyt taloudelliset resurssit käytetään.

 

Osallistuva budjetointi on demokraattinen prosessi: se on kuntalaisten avointa keskustelua, vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista sekä yhteistyötä asukkaiden kanssa. Sen avulla voidaan parantaa valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta sekä vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan. Se on myös keino motivoida asukkaita kiinnostumaan, osallistumaan ja ottamaan myös itse vastuuta.

 

Kemin kaupunki jatkaa jo useita vuosia kaupungissa käytössä ollutta ja hyväksi koettua osallistuvaa budjetointia vuonna 2022. Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaiset saavat päättää mihin julkisia varoja jaetaan ja käytetään.

Kaupunki pyytää kemiläisiltä ehdotuksia siitä, miten he käyttäisivät 30 000 €. Tänä vuonna ehdotusten teemaksi esitetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämistä ja aktiivisuuden lisäämistä osana koronapandemiasta toipumista.


Esityksiä on mahdollisuus tehdä Kemin www-sivulle avattavalla lomakkeella. Kysely on tänä vuonna kaksivaiheinen, jossa ensin kerätään ehdotuksia ja sitten niitä kannatetaan. Eniten kannatusta saaneet ehdotukset tuodaan kaupungin hallituksen päätettäväksi kevään aikana.  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää vuoden 2022 osallistavan budjetoinnin prosessin kanslian ehdotuksen mukaisesti. 

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti käynnistää vuoden 2022 osallistavan budjetoinnin prosessin kanslian ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 54 

4/00.01.05/2022 

   

 

 

Valmistelu Hallinto- ja kehitysjohtaja Jukka Vilen 16.2.2022

 

Vuoden 2022 osallistavan budjetoinnin ideointivaihe kaupunkilaisille oli avoinna 11.1.-26.1.2022. Ideointivaiheen aikana saimme 72 ehdotusta,  saatuja ehdotuksia määrärahan käytölle saattoi kannattaa 28.1.-13.2.2022. 287 henkilö osallistui ideoiden kannattausvaiheessa osallistavaan budjetointiin. Saadut ehdotukset ja niiden kannatukset sekä yhteenvetolomake kannatuksista eri ideoille on liitteenä.
 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää kohteen/kohteet joihin osallistavaan budjetointiin varattu 30 000 euron määräraha vuonna 2022 käytetään.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti kuntalaisilta saadun palautteen pohjalta osoittaa vuoden 2022  osallistavan budjetoinnin määrärahasta 20 000 euroa keskustan nuorisotilalle kulttuurin ja liikunnan lisäämiseksi sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Määrärahan käyttöä tulee valmistella yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa. Lisäksi kaupunginhallitus osoitti 10 000 euroa frisbeegolfolosuhteiden parantamiseen.